วิทย์ร่วมสืบสานมหาสงกรานต์ ๒๕๖๐

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวิทย์ร่วมสืบสานมหาสงกรานต์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เขตพื้นที่นามน)

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง ๔ ชั้นปี ร่วมใจจัดงานวันสงกรานต์ ขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์และรดน้ำขอพรคณาจารย์ในสาขา

ภาพ : Ruamporn Somphol‎

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ