นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ได้ออกบริการวิชาการค่ายดาราศาสตร์ (Astronomy Camp#2) ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา

warut wannaram

ทางคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ออกบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา นักเรียนภายในโรงเรียนมีความสนใจ และตั้งใจในการเรียนรู้ ทั้งด้านการดูดาว การผลิตสื่อดูเวลาดวงจันทร์ขึ้นลง ข้างขึ้นข้างแรม บรรยากาศภายในค่ายมีความสนุกและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ