พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 58

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๗ ‎มกราคม ๒๕๖๐ ทางคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญให้กับรุ่นน้อง รหัส ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในงานมีการผูกข้อมือ เรียกขวัญนักศึกษา ตามธรรมเนียมและประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ