สัมมนาโครงงานเทคโนโลยีของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 3

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๗ ‎ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้สัมมนาเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์อังคาร อินทนิล (เป็นผู้ควบคุม)

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ