นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านหัวงัว เกี่ยวกับน้ำหมักเร่งราก

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๒๓ ‎พฤษภาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ออกบริการวิชาการแก่ชุชมบ้านหัวงัว เกี่ยวกับ สูตรปุ๋ยเร่งรากหัวมัน ชาวบ้านได้ให้ความสมใจเป็นอย่างยิ่ง

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ