• บายเนียร์ลูกศิษย์ชั้นปีที่ ๕ GS#๑ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

    19 Nov 2045

    เมื่อวันที่ ๑๘ มีนายน ๒๕๖๐ ทางรุ่นน้องสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั้ง ๔ ชั้้นปี ร่วมใจจัดงานบายเนียร์เพื่อแสดงความยินดีแก่ลูกศิษย์ที่จบการศึกษาปีการศึกษาและผูกแขนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์...

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ